Στενή παρακολούθηση

Μια νέα συσκευή εντοπίζει τις λοιμώξεις στα πρόωρα βάζοντας τέλος στις συνεχείς αιμοληψίες

Οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις ευθύνονται για το 20% περίπου των θανάτων των πρόωρων μωρών. Για να μειωθεί το ποσοστό αυτό, το πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Ρεν, σε συνεργασία με άλλα πέντε πανεπιστημιακά νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής αλλά και τρία πανεπιστήμια από την Ιρλανδία, τη Φινλανδία και την Πορτογαλία, εφαρμόζουν ένα νέο τρόπο επίβλεψης των νεογνών, μία νέα συσκευή που ονομάζεται «Digi-NewB».

clip_image002

Η συσκευή τοποθετημένη στη θερμοκοιτίδα αριστερά, συνδέεται με ηλεκτρονικό υπολογιστή

Read More »