Πρώιμη παρέμβαση στο σπίτι

Γνωρίζετε πως τα πρώτα χρόνια της ζωής του ανθρώπου τόσο ο ρυθμός μάθησης όσο και η ταχύτητα της ανάπτυξης βρίσκονται στο αποκορύφωμά τους; Αν θέλαμε να το αποδώσουμε πιο απλοϊκά, θα λέγαμε ότι ο εγκέφαλος είναι τόσο εύπλαστος σε αυτές τις ηλικίες που μπορεί να δουλευτεί με τέτοιον τρόπο, ώστε να δώσει το μάξιμουμ των δυνατοτήτων του, μπορεί ακόμη και να ξεπεράσει όρια και να κατακτήσει κορυφές δύσβατες. Αυτό βασίζεται σε μια ιδιότητα του βρεφικού εγκεφάλου που λέγεται νευροπλαστικότητα και την οποία δεν έχει ο ενήλικας. Αν δηλαδή ένας ενήλικας πάθει εγκεφαλικό, δύσκολα η ημιπληγία του θεραπεύεται, ενώ ένα βρέφος αν πάθει εγκεφαλικό, με τη βοήθεια της φύσης των διακλαδώσεων που ήδη δημιουργούνται και της εκ των έξω παρέμβασης μπορεί να κάνει επαναδιοργάνωση της βλάβης. Αυτή η πληροφορία είναι εξαιρετικά χρήσιμη όταν μιλάμε για παιδιά με κάποια διαγνωσμένη αναπτυξιακή καθυστέρηση, ένα νευρολογικό πρόβλημα, μία αναπηρία ή έστω μία υποψία διαταραχής. Διότι σε αυτά τα παιδιά η πρώιμη, δηλαδή η πολύ νωρίς, η έγκαιρη, εξωτερική βοήθεια, που λέγεται παρέμβαση, μπορεί να κάνει θαύματα. Η πρώιμη παρέμβαση λοιπόν είναι ένα θεραπευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε βρέφη και νήπια με στόχο να βελτιώσει ή και να εξαλείψει την όποια αναπτυξιακή καθυστέρηση.

Η πρώιμη παρέμβαση είναι ένα θείο δώρο της σύγχρονης επιστήμης που πρέπει να μπορεί να απολαμβάνει κάθε παιδί. Τις περισσότερες φορές προσφέρεται σε εξειδικευμένα κέντρα που απασχολούν γιατρούς, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ψυχολόγους, παιδαγωγούς ειδικής αγωγής και επαγγελματίες όποιας άλλης ειδικότητας χρειάζεται. Αρκετές φορές όμως η μεταφορά ενός βρέφους είναι είτε δύσκολη, είτε επικίνδυνη για την υγεία του καθώς δεν πρέπει να αρρωστήσει, είτε και αδύνατη λόγω της περιοχής που διαμένει. Για όλα αυτά τα παιδιά υπάρχει το πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης της Αμυμώνης, του πανελληνίου συλλόγου γονέων, κηδεμόνων και φίλων ατόμων με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες. Είναι ένα πρόγραμμα που ανακαλύψαμε πρόσφατα και μας γέμισε χαρά.

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης της Αμυμώνης; 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε βρέφη και παιδιά προσχολικής ηλικίας ( 0 – 6 ετών) με τύφλωση, χαμηλή όραση, ή κάποιο διαγνωσμένο πρόβλημα οπτικής αντίληψης. Τα παιδιά αυτά μπορεί να μην παρουσιάζουν κάποια άλλη δυσκολία, είτε μπορεί να έχουν πρόσθετες δυσκολίες, όπως κινητικά και νευρολογικά προβλήματα, νοητική αναπηρία, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, προβλήματα συμπεριφοράς κ.ά. Μπορεί να είναι πρόωρα βρέφη, παιδιά με περιγεννητικές βλάβες ή νευρολογικά προβλήματα, προβλήματα ακοής, παιδιά που παρουσίασαν απώλεια της όρασης ως αποτέλεσμα όγκου ή συνδρόμου. Τα παιδιά αυτά αποτελούν έναν πληθυσμό με μεγάλο εύρος δυνατοτήτων και δυσκολιών, με πολλαπλές και αρκετά διαφορετικές ανάγκες.

Πού και πώς γίνεται; 

Το πρόγραμμα λαμβάνει χώρα στο σπίτι του κάθε παιδιού 1 φορά την εβδομάδα, σε καθορισμένη ημέρα και ώρα και είναι διάρκειας περίπου μιάμισης ώρας. Σε αυτό το διάστημα γίνονται εκπαιδευτικές δραστηριότητες με το παιδί με τη μορφή παιχνιδιού (45-60 λεπτά) και την παρουσία και συμμετοχή των γονέων, εφόσον είναι δυνατό. Ακολουθεί συμβουλευτική γονέων (30 λεπτά) με στόχο τη συζήτηση γύρω από ανάγκες του παιδιού, την παροχή πληροφοριών και βοήθειας, ώστε να κατανοήσουν τις δυνατότητες και τις δυσκολίες του παιδιού, να διαχειριστούν και να επιλύσουν προβλήματα στη σχέση τους με το παιδί.

Η εκπαίδευση γίνεται κατά κύριο λόγο με παιχνίδια και υλικό που παρέχει αισθητηριακή διέγερση, (π.χ. φωτεινά αντικείμενα ή επιφάνειες, προγράμματα σε υπολογιστή, υλικά για απτική και ακουστική διέγερση), καθώς και κατασκευές που γίνονται στο εργαστήριο της πρώιμης παρέμβασης από τους εκπαιδευτές και είναι προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του κάθε παιδιού. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης στο σπίτι, απαιτείται η παρουσία του γονέα ή σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, η παρουσία ενός άλλου ατόμου της οικογενείας το οποίο θα έχει την εποπτεία του παιδιού. Επειδή η σταθερότητα θεωρείται πολύ σημαντικός παράγοντας για τη λειτουργία του προγράμματος, αλλά και για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών, η εκπαίδευση του παιδιού γίνεται σε ένα σταθερό πλαίσιο, που είναι το σπίτι του παιδιού, είτε το σχολικό του περιβάλλον, αν αυτό κριθεί ότι είναι καλύτερο για το παιδί.

 

Τι επιπλέον προσφέρει;

1) Συντονισμό με τους άλλους επαγγελματίες που ασχολούνται με το παιδί (θεράποντες ιατρούς, ειδικούς θεραπευτές, νηπιαγωγούς) και διαμόρφωση ενός διεπιστημονικού δικτύου με κύριο συνεργάτη την ίδια την οικογένεια. Ο συντονισμός μπορεί να πάρει τη μορφή τηλεφωνικής επικοινωνίας ή και κοινής συνάντησης με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών για το παιδί και την επίλυση προβλημάτων.

2) Βοήθεια στην οικογένεια για την επιλογή κατάλληλου εκπαιδευτικού πλαισίου και συνεργασία με το σχολικό πλαίσιο για την καλύτερη ένταξη του παιδιού σε αυτό. Η βοήθεια αυτή μπορεί να σημαίνει την παροχή πληροφοριών στους γονείς για τα διαθέσιμα εκπαιδευτικά πλαίσια, την παραπομπή και συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία του συλλόγου, την παραπομπή σε δημόσιους φορείς, όταν χρειάζεται πρόσθετη αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών.

3) Υποστήριξη της οικογένειας να κατανοήσει και να ανταποκριθεί στις ανάγκες του παιδιού, αλλά και να επεξεργαστεί προσωπικές δυσκολίες που συνδέονται με το παιδί. Η υποστήριξη αυτή γίνεται από τον εκπαιδευτή σύμβουλο, καθώς και από ψυχολόγους και μπορεί να περιλαμβάνει: προτάσεις σε σχέση με τη προσαρμογή του χώρου του σπιτιού στις ανάγκες του παιδιού, κατασκευές παιδαγωγικού υλικού, το οποίο είναι κατάλληλο για τις αναπτυξιακές ανάγκες του, συνοδεία της οικογένειας σε κάποιον ειδικό, συστηματική ψυχολογική υποστήριξη των γονέων.

Να τους εμπιστευθώ; 

Το εκπαιδευτικό προσωπικό που κάνει τις επισκέψεις είναι κατά κύριο λόγο ψυχολόγοι και εργοθεραπευτές, εκπαιδευμένοι από το Ίδρυμα Τυφλών της Γερμανίας στα προβλήματα όρασης, ενώ η ομάδα στελεχώνεται από εκπαιδεύτρια κινητικότητας, κοινωνικό λειτουργό και παιδοψυχίατρο. Επιπλέον οι εκπαιδευτές έχουν λάβει εξειδικευμένη κατάρτιση από το Perkins School for the Blind για την παρατήρηση, αξιολόγηση και εκπαίδευση παιδιών με Εγκεφαλική Τύφλωση/ CVI (Cortical Visual Impairment).

Η Αμυμώνη μπορεί να καλύψει πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας και όχι μόνο τα αστικά κέντρα. Επικοινωνείτε μαζί τους στα τηλέφωνα 210 9631441, 210 9630244 και στο mail amymoni@otenet.gr. Περισσότερες πληροφορίες στο www.amimoni.gr

κελλυ σωκου

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s